Oferta

Zakres usług

W zakresie działalności Rzecznika Patentowego oferuję Państwu:

 • zgłaszanie do Urzędów Patentowych posiadanych znaków firmowych, logotypów, oznaczeń, haseł reklamowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych oraz wynalazków;
 • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej do Urzędów Patentowych znaków towarowych, wzorów przemysłowych, użytkowych i wynalazków;
 • ocenę czystości i skuteczności rozwiązania przed jego zgłoszeniem;
 • opracowywanie zarzutów i sprzeciwów przeciwko zgłoszonym do UP rozwiązaniom konkurencyjnym;
 • przygotowywanie strategii ochrony praw wyłącznych firmy przed naruszeniami;
 • wnoszenie środków zaskarżenia wobec decyzji Urzędu Patentowego;
 • ocena zachowań konkurencyjnych;
 • przygotowywania wezwań o zaniechanie naruszeń;
 • ocena otrzymanych wezwań i przygotowania strategii działania;
 • reprezentacja w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym i OHIM;
 • opracowywanie sprzeciwów i wniosków o unieważnienie praw wyłącznych przed Urzędem Patentowym i OHIM;
 • doradztwo i ochrona w zakresie praw autorskich;
 • przygotowywanie umów licencyjnych;
 • doradztwo w zakresie ochrony marki i strategii rozwoju firmy;
 • ochrona przed czynami nieuczciwej konkurencji;
 • prowadzenie procesów sądowych przed Sądami cywilnymi, administracyjnymi;
 • zastępstwo procesowe przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym.