O mnie

Ewa Gryc-Zerych

Rzecznik Patentowy

 • ukończyła stacjonarne studia prawa na Uniwersytecie Wrocławskim Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii we Wrocławiu,
 • ukończyła aplikację sądową we Wrocławiu,
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu,
 • ukończyła aplikację rzecznikowską w Warszawie,
 • posiada uprawnienia Rzecznika Patentowego,
 • członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych,
 • w latach 2013-2017 pełniła funkcję Vice Dziekana Dolnośląskiego Okręgu Rzeczników Patentowych,
 • ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa własności przemysłowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
 • występowała jako pełnomocnik przed Trybunałem Konstytucyjnym,
 • specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym, prawie IT, prawie autorskim, prawie własności przemysłowej oraz prawie nieuczciwej konkurencji (patenty, wzory użytkowe/przemysłowe, znaki towarowe),
 • występuje jako pełnomocnik w postępowaniach rejestracyjnych, sądowych oraz postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP w Warszawie, European Union Intellectual Property Office w Alicante w Hiszpanii, sądem Unii Europejskiej oraz World Intellectual Property Office w Genewie w Szwajcarii,
 • na codzień doradza dużym spółkom głównie w zakresie efektywnego zarządzania prawami własności intelektualnej, ochrony technologii, wdrożeń w sektorze IT, utrzymania oraz optymalizacji praw wyłącznych,
 • wspolpracuje z Wrocławskim Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Wrocławskiej,
 • w latach 2016-2020 pełniła funkcję sędziego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy OIRP Wrocław,
 • od 2018 roku wykładowca prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego,
 • pełni rolę eksperta w wielu publikacjach prasowych z zakresu IT, nowych technologii oraz prawa własności intelektualnej. Współpracuje z redakcjami jak Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Radio Wrocław, CXO, Polsat,
 • od 2020 roku członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu,
 • od 2020 roku członek Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji

Więcej informacji oraz świadczonych usług znajdą Państwo w zakładce OFERTA.