Informacje bazowe

UPRP

www.uprp.pl

Urząd Patentowy RP jest jedynym urzędem na terytorium Polski przeznaczonym do zgłaszania wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz znaków towarowych i oznaczeń geograficznych, obejmujących zakresem ochrony wyłącznie terytorium Polski. Zgłoszeń można dokonywać osobiście lub wyłącznie za pośrednictwem Rzecznika Patentowego. Na stronie Urzędu Patentowego znajdują się bazy danych, zwierające zbiory dotychczas zgłoszonych do ochrony oraz udzielonych praw wyłącznych. Można znaleźć również informacje o obowiązujących aktach prawnych z zakresu prawa własności przemysłowej oraz aktualne opłaty urzędowe związane z działalnością Urzędu. Dostępne są również formularze zgłoszeniowe oraz podstawowe procedury dla zgłoszeń krajowych i regionalnych.

EUIPO

www.oami.europa.eu

Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante w Hiszpanii jest urzędem przeznaczonym do zgłaszania wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych, obejmujących zakresem ochrony terytorium Unii Europejskiej. Na stronie znajdują się aktualne bazy danych zgłoszonych znaków i wzorów oraz aktualnie obowiązujące formularze. Można dowiedzieć się również o bieżących opłatach dotyczących zgłaszanych lub uniewaznianych praw wyłącznych.

EPO

www.epo.org

Europejski Urząd Patentowy do którego kieruje się zgłoszenia wynalazków w celu uzyskania patentu europejskiego z późniejszym zamiarem jego walidacji w wybranych krajach europejskich. Strona EPO zawiera kompleksowy zbiór informacji wraz z bazami danych dotychczasowych zgłoszeń i patentów. Opisuje również procedurę dokonania zgłoszenia, które można złożyć samodzielnie lub za pośrednictwem Europejskiego Rzecznika Patentowego oraz aktualne opłaty.

WIPO

www.wipo.int

Światowa Organizacja Własności Przemysłowej z siedzibą w Genewie w Szwajcarii. Na jej stronie dostępne są bazy międzynarodowych zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem WIPO. Jest to najważniejszy filar międzynarodowego prawa własności przemysłowej skupiający wszystkie rodzaje międzynarodowych praw wyłącznych. Posiada bogate bazy danych. Udostępnia również symulatory kalkulatorów do dokonania kalkulacji zgłoszeń międzynarodowych oraz informacje o bieżących opłatach.