Działalność VenaPatis

Usługi związane z własnością przemysłową świadczę od wielu lat. Początkowo tylko jako Radca Prawny, skupiając się głównie na doradztwie biznesowym, ochronie innowacyjnych rozwiązań, procesach sądowych i postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym. Następnie po zdobyciu uprawnień Rzecznika Patentowego doradzam ludziom w bardzo wielu aspektach tej wąskiej, ale jakże ważnej i znaczącej w dobie obecnej gospodarki specjalizacji. Rosnąca z dnia na dzień świadomość przedsiębiorców potrzeby zabezpieczenia swoich praw, w szczególności takich jak: wynalazki, wzory, oznaczenia czy know-how firmy, ich ochrony przed nieuczciwą konkurencją, zwiększenia profitów swojej firmy oraz uzyskania pozycji lidera na rynku, głównie poprzez umiejętne zarządzanie własnością intelektualną swojej firmy – pozwala mi w sposób profesjonalny i satysfakcjonujący uprawiać ten zawód.

W chwili obecnej z mojego doświadczenia korzysta wiele liczących się na rynku polskim, spółek z branż produkcyjnych oraz usługowych.