Znaki towarowe

Rejestrujemy znaki towarowe w systemie krajowym w UPRP, europejskim w EUIPO oraz międzynarodowym za pośrednictwem WIPO, bądź bezpośrednio w wybranym kraju we współpracy z lokalnymi Kancelariami Patentowymi.