Sprzeciwy przed UP i procesy sądowe

Składamy sprzeciwy do zgłoszeń znaków na etapie rejestracji, prowadzimy postępowania o unieważnienie praw wyłącznych przed Urzędem Patentowym oraz EUIPO. Prowadzimy procesy sądowe o zaniechanie naruszeń patentów, wzorów czy znaków towarowych, a także świadczymy zastępstwo procesowe w sprawach sądowych z nieuczciwej konkurencji oraz praw autorskich.