Prawo autorskie i nieuczciwa konkurencja

Zwalczanie naśladownictwa oznaczeń i produktów oraz naruszeń praw autorskich. Pomagamy w zabezpieczeniu majątkowych praw autorskich, licencji. Oceniamy i wyceniamy naruszenia.