O mnie

Ewa Gryc-Zerych

Rzecznik Patentowy

  • ukończyła stacjonarne studia prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii;
  • ukończyła aplikację sądową we Wrocławiu;
  • wykonuje zawód Radcy Prawnego;
  • ukończyła aplikację rzecznikowską w Warszawie;
  • wykonuje zawód Rzecznika Patentowego;
  • ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa własności przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim;
  • występowała jako pełnomocnik przed Trybunałem Konstytucyjnym;
  • pełniła w latach 2013-2017 funkcję Vice Dziekana Dolnośląskiego Okręgu Rzeczników Patentowych,
  • głównie specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, autorskim, IT, nieuczciwej konkurencji i prawie własności przemysłowej;
  • reprezentuje Klientów w postępowaniach przed Sądami cywilnymi, administracyjnymi, SN, NSA oraz postępowaniach spornych przed UP i EUIPO;

Więcej informacji oraz świadczonych usług znajdą Państwo w zakładce OFERTA.